Yüzüncü Maymun Deneyi (The Hundredth Monkey)

Değişim için bazı eşikler önemlidir. Bu eşikte en önemli olan durum ise “Kritik Kütleye” ulaşmaktır. Bugünün değişim sarmalına baktığınızda bu etkiyi fazlasıyla hissedersiniz. Bu eşik artık niceliğin niteliğe dönüş noktasıdır. Değişimin bu denli hızlandığı dünyamızda özellikle markaların ve  pazarlamacıların…