GIG Ekonomisi Nedir?

Günümüzde üretim faktörleri değişiyor, emek süreçleri dönüşüyor, tüketim davranışları farklılaşıyor, yaşamdan beklentiler yeniden şekilleniyor. Hayatın her alanını etkileyen bu değişim ve dönüşüm ekosistemi, iş hayatına yönelik etkilerini de net bir şekilde göstermekte. Evet, beklentiler ve gerçekler arasında ilginç çelişkilerin ortaya…