Mikro Sahiplik Dönemine ‘Merhaba’

Yavaş yavaş alışılagelmiş makro sahiplik evreninden, mikro sahiplik dönemine doğru geçiş halindeyiz. Bu, henüz ara dönem olarak adlandırabileceğimiz bir adaptasyon süreci. Azaltarak çoğaltma anlayışının günden güne oturduğu minimalist düzende, sahipliğin mikro boyutlarına yeni yeni ısınıyoruz. Sahipliğin yeniden dizayn edildiği…