İletişim

Pazarlama

Marka Evreninde Adaptasyonun Önemi

Darwin’in doğal seçilim teorisinin temeli olan “Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan” prensibi, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemin de özetidir.

Diğer Yazılar