İletişim

Pazarlama

Pazarlama Evrenindeki Çoklu Kanal Çeşitlenmeleri

A'dan B'ye ulaşmayı kolaylaştırmak ve bu süreçteki aksiyonları sonuca yönelik hale getirebilmek, küresel ölçekte kabul görmüş bir pazarlama standardı.

Diğer Yazılar