İletişim

Pazarlama

Karanlık Pazarlama (Dark Marketing)

Bir ürüne yönelik tüketicide var olmayan bir ihtiyacı ortaya çıkarabilme yaklaşımı karanlık pazarlama anlayışının temelini oluşturuyor.

Diğer Yazılar