İletişim

Konu Hakkında Tüm Yazılar "kültürel etki endeksi"

  • Çeşitlilik Pazarlaması Modeli

    Çeşitlilik Pazarlaması, pazarın dinamiklerini ve tüketicilerin zevklerini, demografik detaylarını, inançlarını, değerlerini, yaşam tarzlarını ve önceliklerini dikkate alan pazarlama yaklaşımı olarak ifade...

Diğer Yazılar