İletişim

Konu Hakkında Tüm Yazılar "Giddens"

  • Postmodernizm Kavramı

    “Postmodernizm 18. Yüzyılda aydınlanma hareketine karşı gelişen Alman tikelci-göreci ‘romantist’ tepkinin bir şekli olduğu ve bu nedenden dolayı Alman romantizminin torunu...

Diğer Yazılar